Łódzki Klaster Fala Energii

został utworzony!

Politechnika Łódzka i Veolia Łódź wraz z Aqua Park Łódź sp. z o.o i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk utworzyli Łódzki Klaster Fala Energii - umowa w sprawie powołania Łódzkiego Klastra Fala Energii została podpisana 17 lipca w rektoracie Politechniki Łódzkiej.
Celem Łódzkiego Klastra Fala Energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Aktywności Klastra będą dotyczyć m.in. rozwoju energetyki odnawialnej, a współpraca z instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi będzie sprzyjać pobudzaniu innowacyjności m.in. w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Działania Klastra mają wspierać proekologiczną gospodarkę niskoemisyjną.
Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej, dr hab. inż. Krzysztof Galos prof. nadzw. PAN – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Andrzej Pirek – prezes Zarządu Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ze strony Veolia Energia Łódź S.A., Anna Kędziora-Szwagrzak - prezes Zarządu, dyrektor Generalna i Sławomir Jankowski - członek Zarządu, dyrektor ds. rozwoju.