Debaty Politechniki Łódzkiej

Zbliża się kolejne spotkanie z cyklu „TECHNOLOGIE JUTRA – debaty w Politechnice Łódzkiej”, którego tematem będzie „OZE + Inteligentne Zarządzanie Energią = Niezależność Energetyczna?”. Debata odbędzie się w ramach „III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022” w hotelu VH Andel's.

Obecnie większość firm intensyfikuje działania w zakresie dywersyfikacji źródeł energii w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Stanowi to ogromne wyzwanie ze względu na niską świadomość, związaną z opłacalnością stosowania odnawialnych źródeł energii, a także ich zarządzaniem. Dodatkowym czynnikiem jest niedostosowanie infrastruktury energetycznej w regionach, która znacząco ogranicza pełne wykorzystanie produkowanej energii. Dlatego wątpliwości budzą kwestie związane z planowaniem strategii niezależności energetycznej, uwzględniającej dywersyfikację źródeł energii w perspektywie najbliższych kilku lat. Powstaje również pytanie, czy możliwe będzie wsparcie w transformacji energetycznej i na jakich zasadach? Zapraszamy na spotkanie pt. „OZE + Inteligentne Zarządzanie Energią = Niezależność Energetyczna?”, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze wątpliwości.

Rejestracja: https://bit.ly/FBiZR_Debata_PŁ 
Kiedy: 23 czerwca 2022 r. godz. 12.30-13.30
Gdzie: hotel VH Andel's (sala DAMASK) 

Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych na stronie: https://forumbiznesu.lodzkie.pl/.

W debacie wezmą udział: 

  • prof. Sławomir Wiak – Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii oraz Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka
  • Małgorzata Skupińska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Adrian Sienicki – Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Veolia Łódź (Łódzki Klaster Fala Energii)
  • dr Katarzyna Znajdek – Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, Politechnika Łódzka

Moderatorem debaty będzie prof. Łukasz Kaczmarek – Przewodniczący Senackiej Komisji PŁ ds. Nauki, Promocji i Współpracy Zagranicznej, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Mechanicznego PŁ.