Forum biznesu

W ramach III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 odbyła się debata pt. "OZE + Inteligentne Zarządzanie Energią + Niezależność Energetyczna?" przygotowana i przeprowadzona przez naukowców z Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Łódzki Klastrem "Fala Energii". Debata dotyczyła problematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii i była skierowana głównie do przedstawicieli łódzkiego środowiska biznesu i gospodarki.

Obecnie większość firm intensyfikuje działania w zakresie dywersyfikacji źródeł energii w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Stanowi to ogromne wyzwanie ze względu na niską świadomość, związaną z opłacalnością stosowania odnawialnych źródeł energii, a także ich zarządzaniem. Dodatkowym czynnikiem jest niedostosowanie infrastruktury energetycznej w regionach, która znacząco ogranicza pełne wykorzystanie produkowanej energii. Dlatego wątpliwości budzą kwestie związane z planowaniem strategii niezależności energetycznej, uwzględniającej dywersyfikację źródeł energii w perspektywie najbliższych kilku lat. Powstaje również pytanie, czy możliwe będzie wsparcie w transformacji energetycznej i na jakich zasadach?

W panelu wzięli udział prof. Sławomir Wiak – Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii oraz Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, Małgorzata Skupińska – przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Adrian Sienicki – Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu "Veolia Łódź" (Łódzki Klaster Fala Energii) oraz dr inż. Katarzyna Znajdek z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ. Moderatorem debaty był prof. Łukasz Kaczmarek – Przewodniczący Senackiej Komisji PŁ ds. Nauki, Promocji i Współpracy Zagranicznej PŁ.