Trendy rozwoju innowacji w energetyce #EFG2022

Już w dniach 14-16 grudnia zapraszamy serdecznie do Vienna House by Andel's na kolejną edycję Europejskiego Forum Gospodarczego. 

Łódzki Klaster Fala Energii będzie partnerem merytorycznym panelu "Trendy rozwoju innowacji w energetyce". 

Zapraszamy 15 grudnia o godzinie 16:00 do sali cotton.

Zarejestruj się już dzisiaj: https://forum.lodzkie.pl/

Sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które sprawiają jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Technologie magazynowania energii, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, popularność i efektywność kosztowa paliw alternatywnych, globalna infrastruktura dla obrotu energią – to wszystko zagadnienia technologiczne, których znaczenie w najbliższych latach będzie rosło. Coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości sektora pełnią jednocześnie przełomy technologiczne i rozwiązania oparte o technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne są również aspekty środowiskowe i klimatyczne, które przekładają się na konkurencyjność wielu gałęzi przemysłu i modyfikują globalne zapotrzebowanie na surowce. O tych i innych zagadnieniach opowiedzą eksperci podczas panelu:

Moderator:

Adam Owczarek, Politechnika Łódzka, Łódzki Klaster Fala Energii

Paneliści: 

Adrian Sienicki, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Veolia Energia Łódź S.A.

dr inż Katarzyna Znajdek, Politechnika Łódzka

dr inż. Michał Lipian Politechnika Łódzka, Projekt GUST