Miasto Łódź przystępuje do Łódzkiego Klastra Fala Energii

We wtorek, 14 lutego 2023 roku, w rektoracie Politechniki Łódzkiej Miasto Łódź oficjalnie przystąpiło w poczet członków Łódzkiego Klastra Fala Energii. Umowę podpisali przedstawiciele Komitetu Klastra: prof. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak – przewodniczący Rady Klastra oraz Anna Kędziora-Szwagrzak – prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. i Adrian Sienicki - członek Zarządu, a ze strony Miasta Łódź sygnatariuszem umowy był Pierwszy Wiceprezydent Adam Pustelnik.

W 2019 roku Politechnika Łódzka wraz z Veolią Energią Łódź oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Aquaparkiem Łódź powołały Łódzki Klaster Fala Energii. Do głównych kierunków działalności Klastra należą m.in. współpraca nad rozwojem efektywności energetycznej w zakresie dystrybucji wytworzonej energii i ciepła, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, angażowanie się w projekty związane z ograniczaniem niskiej emisji oraz rozwój energetyki rozproszonej i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Współpraca instytucji naukowych oraz badawczo-rozwojowych i firm stwarza możliwości skutecznej komercjalizacji projektów i przedsięwzięć badawczych i naukowych o potencjale rynkowym oraz ich wdrażania z potencjalnymi wykonawcami, inwestorami.

Dla Łódzkiego Klastra Fala Energii wyjątkowym momentem jest przystąpienie Miasta Łódź do grona jego członków. Współpraca lokalnych podmiotów – zarówno publicznych, jak i prywatnych, pozwoli na zbudowanie w ramach Klastra przestrzeni dla projektów wykorzystujących lokalne zasoby energetyczne, w tym wykorzystanie potencjału możliwości i potrzeb w skali całego miasta. Pozwoli to poprawić efektywność zarządzania energią i ciepłem systemowym w mieście.

Przystąpienie do Klastra Miasta Łódź  – posiadającego w swoich zasobach m.in. szereg budynków komunalnych , zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale – daje ogromne szanse na wdrożenie w szerszej skali innowacji zmierzających do ograniczenia wpływu kryzysu energetycznego na codzienną działalność i poprawę efektywności energetycznej zarządzanych obiektów, urządzeń i instalacji. Stwarza to również większe możliwości  zabezpieczenia potrzeb energetycznych Łodzi i wykorzystania innowacyjnych źródeł energii w tym OZE. To również ważny impuls dla działalności edukacyjnej i informowania społeczeństwa o tym, jak ważne jest z jednej strony zróżnicowanie źródeł energii, a z drugiej  - poprawa lokalnego środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza.