Nasz Klaster

Fala Energii

Powołaliśmy Klaster żeby współpracować nad rozwojem efektywnej dystrybucji wytworzonej energii i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łódzki Klaster Fala Energii sprzyja pobudzaniu innowacyjności w zakresie m.in. wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Współpraca przekłada się na ograniczenie kosztów energii, rozwój nowych źródeł energii i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Klastrowe

Aktualności

tło

Uczestnicy Klastra

poznaj nasz potencjał

 

logo Politechnika Łódzka

Koordynator Klastra

Politechnika Łódzka

Największa uczelnia techniczna w regionie, jeden z założycieli Klastra. Koordynator organizuje prace Klastra, podejmuje działania prorozwojowe, odpowiada za promocję i inne aktywności Klastra, a także reprezentuje go na zewnątrz.

Komitet Klastra

pod przewodnictwem Veolia

Inicjator powstania Łódzkiego Klastra Fala Energii. Komitet decyduje o rozszerzeniu Klastra o nowych członków na podstawie złożonych do Koordynatora wniosków o dołączenie do Klastra.

 

Unsplashed background img 2
Unsplashed background img 2

Działamy - realizując cele Klastra

stop

równoważenie zapotrzebowania na energię

stop

stworzenie platformy współpracy

stop

optymalizacja wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych

stop

poprawa bezpieczeństwa energetycznego

stop

integrowanie działań firm i instytucji

stop

poprawa lokalnego środowiska naturalnego

stop

promowanie rozwoju edukacji lokalnej w obszarach związanych z energią elektryczną, cieplną i chłodem

Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu
Veolia Energia Łódź

Adrian Sienicki

 

Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii
Rektor Politechnik Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Unsplashed background img 2

Nasze idee realizują

Grupy Robocze

ds. edukacji

Grupa Robocza ds. Edukacji skupia się na promowaniu rozwoju edukacji lokalnej w obszarach związanych z energią (w tym z energią odnawialną) poprzez nawiązywanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi i szkołami wyższymi w celu m.in. zapewnienia jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej uczniów i studentów, w szczególności poprzez organizowane przez Członków Klastra programy stażowe oraz konkursy.

ds. promocji

Grupa Robocza ds. Promocji zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć promocyjnych w zakresie promowania Klastra, jego marki i działalności. Grupa zajmuje się również koordynacją udziału Klastra w wydarzeniach gospodarczych oraz konferencyjno-wystawienniczych, a także aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami.

ds. projektów

Grupa Robocza ds. Projektów została powołana do realizacji działań zmierzających do opracowywania i wdrażania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, a także innych form współpracy. W ramach działań Grupy zapewnione jest też wsparcie dla organizacji studenckich oraz studenckich kół naukowych realizujących projekty naukowe w obszarze zainteresowań Klastra.

Jesteście gotowi dołączyć
do Klastra?

DOŁĄCZ

Jesteście gotowi dołączyć
do Klastra?

DOŁĄCZ

Masz pytania, opinie i sugestie

Skontaktuj się z nami

 

Łódzki Klaster Fala Energii
ul. S. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
phone (42) 631 29 20
mail biuro@falaenergii.pl

Potencjał regionu Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 690 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1.5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

Potencjał regionu Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 690 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1.5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

2.5

miliona mieszkańców

1200

GWh zużytej energii elektrycznej rocznie

300

podmiotów B+R

80 000

studentów

20 000

absolwentów rocznie

6 000

nauczycieli akademickich